Fakturačné údaje:
Sy Bricks , s.r.o.
M.Haľamovej 5
036 01 Martin

IČO: 50314441
IČ DPH: SK2120266731
Sp. č. 65575/L OS Žilina
IBAN : SK90 1111 0000 0013 3989 8002

Realizácie:
mobil: 0905 969 934
e-mail: sybricks@sybricks.sk

Poznámka: